Niettangen

Voor het verwerken van nieten en krammen type 95, 380, 195 en Kihlberg 779

Toepassingen :

Voor het aan elkaar vastnieten van lagen papier, karton, stof, vilt, mousse, plastic, rubber, … in :

  • de verpakkingsindustrie
  • de matrassenindustrie
  • de beddenindustrie
  • de reclameindustrie
  • de automobielindustrie

Voor het vastnieten van plastic deksels in kartonkokers.

Kenmerken

  • pneumatische niettangen
  • licht in de hand
  • zeer handig voor industrieel gebruik
Niettangen